Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) is een zelfstandig medezeggenschapsorgaan, waarvan de leden zijn gekozen door en uit de medewerkers om hen te vertegenwoordigen in het overleg met de bestuurder. De OR is ingesteld om het goed functioneren van de organisatie op alle gebieden te waarborgen. De OR is er dus namens de medewerkers, maar niet enkel voor de medewerkers. De OR kijkt vanuit de medewerker naar de organisatie en het te voeren beleid. Medezeggenschap is immers een zaak die ons allemaal aangaat!

Wet op de Ondernemingsraden

De OR heeft bepaalde rechten en plichten die terug zijn te vinden in de Wet op de Ondernemingsraden. Belangrijk zijn  het adviesrecht en het instemmingsrecht, waarbij de bestuurder pas uitvoering mag geven aan een voorgenomen besluit nadat de OR is geraadpleegd, of heeft ingestemd. Deelname aan de OR is vrijwillig en kan zonder last of ruggespraak worden gedaan. Dat wil zeggen dat de organisatie je deelname faciliteert en je onafhankelijk opereert.

Samenstelling

Per 1 januari 2023 bestaat de Ondernemingsraad van Zorggroep Liante uit de volgende personen:

Dhr. Klaas Visser, voorzitter
Mevr. Helma Hut, vice voorzitter

Dhr. Dirk Jan Brinks, secretaris
Mevr. Fredien van Bronkhorst, vice secretaris

Mevr. Gepke Smid, lid
Mevr. Akke Postma, lid
Mevr. Astrid Vreeling, lid
Mevr. Esmeralda Blom, lid
Mevr. Klaske Huft, lid
Mevr. Frieda Postma, lid
Mevr. Marianne Tjassing, lid