Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad (VVAR)

Zorggroep Liante heeft een VVAR. Deze onafhankelijke adviesraad geeft op beroepsinhoudelijke basis advies aan de bestuurder van de organisatie om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en te waarborgen. Ze doet dit zowel gevraagd als ongevraagd vanuit de optiek van haar achterban. De VVAR stimuleert de beroepsinhoudelijke ontwikkelingen, verbetering van de kwaliteit van zorg voor cliënten en houd zich bezig met beleid dat aansluit bij de professionele beroepsuitoefening en de dagelijkse praktijk van de verpleegkundigen en verzorgenden. Op deze manier wordt tevens de betrokkenheid van de zorgprofessionals bij de koers van de organisatie geborgd.

Leden van de VVAR sinds juni 2022:

  • Ria de Groot (voorzitter)
  • Afra Tio (ambtelijk secretaris)
  • Marjo Klijnstra (lid)
  • Hadda Belkadi (lid)
  • Geertje van der Wal (lid)
  • Pietsje de Haan (lid)

Arne van Nugteren (als bestuurssecretaris, verbinding MT – VVAR)