Privacy

Voor een goede zorg- en dienstverlening verwerkt Zorggroep Liante persoonsgegevens, onder andere in een (elektronisch) cliëntdossier. Om dit veilig en verantwoord te doen houdt Zorggroep Liante zich aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming.  Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een goede zorg- en dienstverlening.

In deze privacy verklaring kunt u lezen wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, om welke redenen wij dat doen en wat uw rechten zijn als wij uw persoonsgegevens verwerken.

Lees hier de Privacyverklaring van Zorggroep Liante.

Lees voor

    3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw