Handen vasthouden bij Palliatieve zorg Liante
  1. Wat we bieden
  2. Palliatieve zorg

Palliatieve zorg

Het leven biedt slechts één zekerheid: het eindigt ooit. Wanneer uw afscheid nadert, kan het voor uw naasten betekenen dat zij uw zorg niet meer alleen voor hun rekening kunnen nemen. Wellicht is het dan geruststellend dat zij en u kunnen terugvallen op palliatieve zorg van Zorggroep Liante.

De invulling van uw laatste levensfase

Wanneer u te horen heeft gekregen dat uw leven gaat eindigen, dan gaan u en uw naasten een moeilijke en intensieve periode tegemoet. De situatie vraagt u na te denken over de invulling en het verloop van uw laatste levensfase. Veel mensen hebben de wens in hun vertrouwde omgeving te mogen sterven. Professionele zorg is dan vaak een voorwaarde.

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is er op gericht in die fase de hoogst mogelijke kwaliteit van leven te bereiken voor u en uw naasten. Deze vorm van zorg verlicht het lijden door vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling. In palliatief zit het woord pallium, dat staat voor ‘mantel’: wij willen onze cliënten met een mantel van aandacht omringen.

Meerdere aspecten

Die mantel bestaat uit verschillende soorten zorg. Pijnbeheersing en het bestrijden van lichamelijke klachten zijn net zo belangrijk als aandacht voor psychologische, sociale en spirituele vragen. Die aspecten spelen bij u, maar zeker ook bij uw naasten.

Eigen regie

Wanneer uw afscheid nabij is, dan kunt u rekenen op onze medewerkers. Zij begeleiden u op een respectvolle manier in uw laatste fase. Daarbij bieden ze steun aan uw naasten en worden zorgtaken uit handen genomen. Belangrijk is dat u en uw naasten zelf de regie houden. Onze taak is om goed te luisteren, betrokken te zijn, respect te tonen en de zorg te bieden die nodig is.

Goede samenwerking

De beste betrokken zorg vraagt om een gepaste samenwerking met u, uw familie, de huisarts, het ziekenhuis en eventueel andere zorgpartners. De zorg rondom u wordt gecoördineerd door uw wijkverpleegkundige. Daarnaast streven we er naar zoveel mogelijk dezelfde medewerkers in te zetten. Zo kunnen we de zorg zo goed mogelijk afstemmen op uw wensen.

Meer informatie
U kunt een beroep doen op palliatieve zorg wanneer u in één van onze locaties woont. Palliatieve zorg zit in uw zorgpakket. Neem voor meer informatie contact op met uw contactverzorgende. Ook wanneer u thuis woont kunt u gebruik maken van palliatieve zorg.

Palliatieve zorg aanvragen? Bel ons dan gerust via 0516 568 770. Dan regelen we het samen.

  •  Klik hier om de folder Palliatieve zorg te downloaden.
  • Kunt u de folder niet openen? Download dan nu Acrobat Reader.

Onze locaties

Zorggroep Liante heeft locaties in Drachten, Haulerwijk, Oosterwolde, Appelscha, Noordwolde en Wolvega.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandZorggroep Liante is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering
Menu
Intranet login