Intranet login

In- en uitsluitingscriteria

Ouderenzorg verandert, zorgvraag wordt complex. Zorggroep Liante draagt zorg voor de kwetsbare ouderen. Daarom kan er in het algemeen gesteld worden dat we zorg kunnen bieden aan de volgende cliënten:

 • Cliënten met matig dementieel beeld
 • Bewoners met PG meerzorg in het woonzorgcentra
 • Cliënten hebben lichamelijk en/-of problemen waarbij intensieve begeleiding en/-of behandeling nodig is.
 • Cliënten hebben langdurig 24 uur per dag intensieve toezicht en/-of verpleging nodig
 • Cliënten die door ouderdom een verzorgingsbehoefte hebben gekregen naast reeds bestaande langdurige psychiatrische problematiek.
 • Cliënten die in samenhang met de fysieke verzorgingsbehoefte extra begeleiding nodig hebben vanwege ernstige zintuigelijke beperkingen (doof en blindheid).
 • Cliënten met ernstige mate van dementie zonder veel gedragsproblematiek
 • Cliënten met ernstige somatische beperkingen (Bijvoorbeeld blijvend hersenletsel, Parkinson, Hartfalen, COPD ed.).
 • Cliënten met complexe ziekten in een niet gevorderd stadium en/of zonder gedragsproblematiek.
 • Cliënten welke thuiszorg ontvangen passend binnen het beleid van de zorgverzekering.
 • Cliënten met ELV laag indicatie

Zorggroep Liante vindt het belangrijk om de juiste zorg te leveren aan onze cliënten. Dit heeft tot gevolg dat we zorgvragers die een specifieke zorgvraag hebben of een bepaald gedrag vertonen niet altijd de juiste zorg kunnen bieden. Om deze reden hanteert Zorggroep Liante transparante uitsluitingscriteria, waarbij de volgende zorgvragers zijn uitgesloten:

 • Cliënten met een instabiel psychiatrisch beeld met ernstige agressie
 • Cliënten met een Rechtelijke Machtiging en IBS In Bewaar Stelling
 • Cliënten die intensief gerevalideerd moeten worden
 • Cliënten die afhankelijk zijn van beademing
 • Cliënten die intraveneuze voeding of medicatie, intrathecale pompen etc. nodig hebben, met uitzondering van de terminale fase, waarbij pijnbestrijding en sedatie noodzakelijk is. Deze kan gegeven worden met ondersteuning van de technische thuiszorg.
 • Cliënten met een BOPZ indicatie
 • Cliënten met zwerfneigingen, waarbij sprake is van een veiligheidsrisico voor zichzelf en omgeving.
 • Cliënten welke vallen onder ZZP 9, Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging
 • Cliënten welke vallen onder ZZP 10, Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg.
 • Cliënten met ELV hoog indicatie

(in- en uitsluitingscriteria vastgesteld 2017)

Neem gerust contact met ons op. We kijken graag met u naar wat de mogelijkheden zijn. 

0516 568 770

0516 568 770

8430 AC Oosterwolde

Postbus 116
8430 AC Oosterwolde

Twitter Facebook LinkedIn

Volg ons

Zorggroep Liante