Palliatieve zorg

Het leven biedt slechts één zekerheid: het eindigt ooit. Wanneer uw afscheid nadert, kan het voor uw naasten betekenen dat zij uw zorg niet meer alleen voor hun rekening kunnen nemen. Wellicht is het dan geruststellend dat zij en u kunnen terugvallen op palliatieve zorg van Zorggroep Liante.

De invulling van uw laatste levensfase

Wanneer u te horen heeft gekregen dat uw leven gaat eindigen, dan gaan u en uw naasten een moeilijke en intensieve periode tegemoet. De situatie vraagt u na te denken over de invulling en het verloop van uw laatste levensfase. Veel mensen hebben de wens in hun vertrouwde omgeving te mogen sterven. Professionele zorg is dan vaak een voorwaarde.

Wat is palliatieve zorg

Palliatieve zorg is er op gericht in die fase de hoogst mogelijke kwaliteit van leven te bereiken voor u en uw naasten. Deze vorm van zorg verlicht het lijden door vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling. In palliatief zit het woord pallium, dat staat voor ‘mantel’: wij willen onze cliënten met een mantel van aandacht omringen.

Meerdere aspecten

Die mantel bestaat uit verschillende soorten zorg. Pijnbeheersing en het bestrijden van lichamelijke klachten zijn net zo belangrijk als aandacht voor psychologische, sociale en spirituele vragen. Die aspecten spelen bij u, maar zeker ook bij uw naasten.

Eigen regie

Wanneer uw afscheid nabij is, dan kunt u rekenen op onze medewerkers. Zij begeleiden u op een respectvolle manier in uw laatste fase. Daarbij bieden ze steun aan uw naasten en worden zorgtaken uit handen genomen. Belangrijk is dat u en uw naasten zelf de regie houden. Onze taak is om goed te luisteren, betrokken te zijn, respect te tonen en de zorg te bieden die nodig is.

Goede samenwerking

De beste betrokken zorg vraagt om een gepaste samenwerking met u, uw familie, de huisarts, het ziekenhuis en eventueel andere zorgpartners. De zorg rondom u wordt gecoördineerd door uw wijkverpleegkundige. Daarnaast streven we er naar zoveel mogelijk dezelfde medewerkers in te zetten. Zo kunnen we de zorg zo goed mogelijk afstemmen op uw wensen. 

Meer informatie

U kunt een beroep doen op palliatieve zorg wanneer u in één van onze locaties woont. Palliatieve zorg zit in uw zorgpakket. Neem voor meer informatie contact op met uw contactverzorgende. Maar ook wanneer u thuis woont kunt u gebruik maken van palliatieve zorg. Bel ons gerust via 0516 568 770. We nemen de mogelijkheden graag met u door.

Ons zorgaanbod

U kunt bij Zorggroep Liante kiezen uit verschillende diensten die gericht zijn op wonen, zorg en welzijn. Met dit aanbod zorgen wij ervoor dat u zich prettig, vertrouwd en thuis voelt: in uw eigen huis of in een van onze woonzorgcentra.

Vorige
Volgende

Wonen bij Zorggroep Liante

Natuurlijk blijft u het liefste wonen zoals u dat gewend was. Maar wanneer zelfstandig wonen niet meer gaat, is het mogelijk in één van onze locaties te komen wonen. Met alle gemak gewoon bij de hand: verzorging, verpleging, begeleiding, huishoudelijke zorg, maaltijden en een breed aanbod van activiteiten. Dat zorgt voor een zeker gevoel.

Specifieke vragen of spoed?

Neem direct contact op.