1. Zorggroep Liante
  2. Kwaliteit

Kwaliteit

Het kwaliteitsjaarverslag 2018 leest u hier.
Klik hier voor het kwaliteitsjaarplan 2019.

Zorggroep Liante biedt persoonsgerichte zorg voor kwetsbare ouderen in een vertrouwde omgeving. Dit kunnen we alleen voor elkaar krijgen als onze organisatie optimaal presteert. Daarom laten we ons regelmatig door onafhankelijke partijen beoordelen. De opgedane kennis gebruiken we om ons serviceniveau te verbeteren of aan te passen.
Met deze werkwijze mag Zorggroep Liante inmiddels de volgende keurmerken dragen:

logo PREZO GOUD

PREZO Goud voor onze woonzorg locaties De Warrenhove, De Lauwers, Sinnehiem, Riemsoord, Lycklama Stins, Sickenga-Oord en Rikkingahof.

SBB erkend leerbedrijf.

> Meer informatie over de personeelssamenstelling (kwaliteitskader)
> Meer informatie over werken aan kwaliteit
> Meer informatie over vertrouwenspersoon cliënten

Onze locaties

Zorggroep Liante heeft locaties in Drachten, Haulerwijk, Oosterwolde, Appelscha, Noordwolde en Wolvega.

Menu
Intranet login