1. Zorggroep Liante
  2. Kwaliteit
  3. Vertrouwenspersoon cliënten

Vertrouwenspersoon cliënten

In vertrouwen iets aankaarten

Bij Zorggroep Liante streven we elke dag naar tevreden mensen. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Of dat u iets wilt aankaarten.  Denk bijvoorbeeld aan seksuele intimidatie, discriminatie, pesten of agressie.  Uiteraard kunt u dit altijd aangeven bij uw contactververzorgende, teamleider of locatieleider. Soms kan het moeilijk zijn uw wens of klacht rechtstreeks te uiten. In dat geval kunt u terecht bij de vertrouwenspersonen.

Wanneer u bij een vertrouwenspersoon terecht kunt

De vertrouwenspersonen kunnen worden geraadpleegd bij situaties die gevoelig liggen en mogelijk een emotionele lading hebben. Het kan ook zijn dat u uw klacht heeft aangegeven, maar dat er in uw ogen geen goede oplossing is gekomen. Daarom heeft Zorggroep Liante twee vertrouwenspersonen benoemd. Ze zijn voor alle locaties beschikbaar en luisteren graag naar uw verhaal. Ook uw familie is van harte welkom bij het gesprek.

Onafhankelijk en onbevooroordeeld

De vertrouwenspersonen kunnen als klankbord fungeren en bemiddelen wanneer u wensen of klachten heeft en bieden ondersteuning in het zoeken naar een oplossing. U kunt oriënterend en informerend met hen praten, voordat er eventueel verdere stappen worden genomen. De vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk en niet bevooroordeeld. Ze zijn niet in dienst van Zorggroep Liante. Ze adviseren, maar u behoudt zelf in alle gevallen de regie over de situatie. De vertrouwenspersonen nemen geen enkele actie buiten u om en bespreken met u de voor- en nadelen van eventuele vervolgstappen.

In contact komen

De vertrouwenspersonen proberen eens per maand aanwezig te zijn op de locatie. Op het infobord wordt aangegeven wanneer ze aanwezig zijn. Uiteraard kunt u ook gewoon contact met ze opnemen. De namen en contactgegevens staan in de folder die u hieronder kunt downloaden.

Siet Kuiper: 0516 521 144
sietkuiper@gmail.com

Els Zijlstra: 0512 521 153
e.zijlstra21@kpnplanet.nl

Onze locaties

Zorggroep Liante heeft locaties in Drachten, Haulerwijk, Oosterwolde, Appelscha, Noordwolde en Wolvega.

Menu
Intranet login