Header beeld Welzijn, bejaard echtpaar aan de koffie
  1. Zorggroep Liante

Zorggroep Liante

Wie we zijn
Het accent voor onze zorg en dienstverlening ligt bij de verschillende woonzorgcentra. U komt ons tegen in Zuidoost-Friesland. Lees meer…

Onze mensen
Er werken in totaal ruim 700 mensen bij Zorggroep Liante. Naast onze medewerkers is een grote en trouwe groep vrijwilligers van onschatbare waarde. Lees meer…

Organisatiestructuur
Samen komen we verder. Doordat de locaties ervaringen en kennis onderling delen, zet Zorggroep Liante als geheel elke dag stappen naar een nog betere dienstverlening. Lees meer…

Cliëntenraden
De centrale cliëntenraad is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan. Daarnaast functioneert binnen elke locatie van Zorggroep Liante een lokale cliëntenraad. Lees meer…

Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad (OR) is een zelfstandig medezeggenschapsorgaan, waarvan de leden zijn gekozen door en uit de medewerkers om hen te vertegenwoordigen in het overleg met de bestuurder. Lees meer…

Onze visie
Door kennis te delen, in gesprek te gaan, te innoveren en te inspireren brengen we met elkaar de ouderenzorg van morgen dichterbij. Lees meer…

Onze historie
Zorggroep Liante bestaat sinds 1 januari 2012. De stichting is voortgekomen uit Et Bientwark. Lees meer…

Kwaliteit
Zorggroep Liante biedt persoonsgerichte zorg voor kwetsbare ouderen in een vertrouwde omgeving. Dit kunnen we alleen voor elkaar krijgen als onze organisatie optimaal presteert. Lees meer…

Uw privacy
Om te waarborgen dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan, hebben wij een privacyreglement opgesteld. Lees meer…

ZIVVER
Zorggroep Liante gebruikt ZIVVER om vertrouwelijke informatie veilig te versturen. Lees meer…

Disclaimer
Aan onze website wordt doorlopend met zorg en aandacht gewerkt. In onze disclaimer meer informatie over auteursrecht. Lees meer…

Onze locaties

Zorggroep Liante heeft locaties in Drachten, Haulerwijk, Oosterwolde, Appelscha, Noordwolde en Wolvega.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandZorggroep Liante is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering
Menu
Intranet login