Intranet login

Uw privacy

Voor een goede zorg- en dienstverlening legt Zorggroep Liante persoonsgegevens vast, waaronder in een (elektronisch) cliëntendossier. Om dit veilig en verantwoord te doen, houdt Zorggroep Liante zich aan de geldende wet- en regelgeving op het terrein van privacy en informatiebeveiliging. Conform de regelgeving verwerken wij alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een goede zorg- en dienstverlening. Uiteraard worden de gegevens veilig opgeslagen.

Om te waarborgen dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan, hebben wij een privacyreglement opgesteld. Hierin staat beschreven onder welke voorwaarden wij persoonsgegevens verwerken. Ook zijn hierin de rechten beschreven van de betrokkenen van wie door ons persoonsgegevens verwerkt worden.

Lees hier het:

Privacystatement

Privacyreglement

Lees verder:

0516 568 770

0516 568 770

8430 AC Oosterwolde

Postbus 116
8430 AC Oosterwolde

Twitter Facebook LinkedIn

Volg ons

Zorggroep Liante