Overleg van de clientenraad bij Zorggroep Liante
  1. Zorggroep Liante
  2. Cliëntenraden
  3. Onafhankelijk voorzitter centrale cliëntenraad

Onafhankelijk voorzitter centrale cliëntenraad

Zorggroep Liante zoekt een onafhankelijk voorzitter voor de centrale cliëntenraad.

Een veilige en prettige omgeving waar je je thuis voelt en van het leven kan genieten: dat is wat Zorggroep Liante haar cliënten biedt. Die cliënten zijn in de eerste plaats kwetsbare ouderen in de gemeenten Smallingerland en Oost- en Weststellingwerf. Maar ook hun familie, vrienden, mantelzorgers en onze eigen medewerkers willen we het zo goed mogelijk naar de zin maken. Dit doen we door open te staan voor elkaar. Én door samen te streven naar de best mogelijke persoonlijke zorg en aandacht. Samen zijn we Liante.

Elke locatie heeft een eigen cliëntenraad die de lokaal gebonden collectieve belangen van de cliënten behartigt. In de centrale cliëntenraad (CCR) zijn de cliëntenraden van de zes woonzorgcentra die aangesloten zijn bij Zorggroep Liante vertegenwoordigd.

Over de CCR

Binnen de CCR bespreken we onderwerpen die van gemeenschappelijk belang zijn en die de locaties overstijgen. De CCR adviseert de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd over bestuurlijke en beleidsmatige onderwerpen. Dialoog en afstemming met de Raad van Bestuur vindt plaats in de maandelijkse overlegvergaderingen. Bovendien is er tweemaal per jaar overleg tussen de CCR en de Raad van Toezicht.

Waardevolle inbreng van cliënten

Om blijvend kwaliteitszorg te kunnen bieden, is de betrokkenheid van cliënten van groot belang. Hun suggesties en ideeën voor verbetering – maar ook eventuele kritiekpunten –  zijn buitengewoon waardevol.

Uw functie als onafhankelijk voorzitter

Als onafhankelijk voorzitter van de centrale cliëntenraad van Zorggroep Liante bent u een verbinder: iemand die weet, begrijpt en voelt wat het inhoudt om de belangen van cliënten te behartigen. Samen met medewerkers, organisatie, Raad van Bestuur en Raad van Toezicht draagt u bij aan een optimaal leefklimaat en welzijn van cliënten.

Uw kwaliteiten

U bent een inspirerend leider, u legt makkelijk verbindingen en geeft graag ruimte. U bent gemotiveerd om de verdere professionalisering van de medezeggenschap en de noodzakelijke veranderprocessen in goede banen te leiden. U bent 4 tot 8 uren per week beschikbaar voor uw werkzaamheden en flexibel als het gaat om eventuele extra overlegmomenten. U vertegenwoordigt de centrale cliëntenraad zowel in- als extern.

Wie zoeken wij

De CCR is op zoek naar een enthousiaste, betrokken, actieve en onafhankelijke voorzitter.

U heeft een passend werk- en denkniveau en affiniteit met de zorgsector. Vanzelfsprekend houdt u de ontwikkelingen in de sector zowel landelijk als regionaal bij. U bent in staat om agendapunten te benaderen vanuit het cliëntperspectief.

Wat bieden wij?

Een boeiende en afwisselende functie met de maximale vrijwilligersvergoeding van €1.700,- per kalenderjaar, excl. een reis- en onkostenvergoeding. Verder faciliteert Zorggroep Liante ambtelijke ondersteuning aan zowel de lokale cliëntenraden als aan de centrale cliëntenraad.

Meer weten?

Voor meer informatie over Zorggroep Liante, onze visie, missie en doelstellingen, stuurt u een mailtje naar clientenraad@liante.nl. Voor meer informatie over Zorggroep Liante kunt u natuurlijk ook even kijken op www.liante.nl.

Uw reactie

Spreekt de functie van onafhankelijk voorzitter van de centrale cliëntenraad u aan? Dan zien we uw reactie met belangstelling tegemoet! U kunt uw motivatiebrief en curriculum vitae vóór 01 april 2020 sturen naar aan clientenraad@liante.nl.

Onze locaties

Zorggroep Liante heeft locaties in Drachten, Haulerwijk, Oosterwolde, Appelscha, Noordwolde en Wolvega.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandZorggroep Liante is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering
Menu
Intranet login