1. Zorggroep Liante
  2. Kwaliteit van persoonsgerichte woonzorg
  3. Personeelssamenstelling (kwaliteitskader)

Personeelssamenstelling (kwaliteitskader)

In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van Zorginstituut Nederland van 13 januari 2017 wordt bij het onderdeel Personeelssamenstelling aangegeven dat elke zorgorganisatie vóór 1 juli 2017 inzicht geeft in de huidige situatie van het personeelsbestand. Zorggroep Liante kent in 2018 de volgende begrote personeelssamenstelling, verdeeld over intra- en extramurale zorg:

Opmerkingen bij dit overzicht:

–  In verband met de invoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg  is de begrote zorgformatie extra verhoogd met ca. 7,4 fte voor meer handen aan het bed. Dit is in bovenstaande begrote formatie opstelling verwerkt.

–   De medewerkers Welzijn zijn geïntegreerd in de zorgfuncties bij intramuraal.

–   Een begrote formatie van 2,78 fte zorghulp is hierin niet opgenomen, omdat dit is/wordt uitbesteed aan firma Dokter Thuiszorg.

–   Een begrote formatie van 3,9 fte zorghulp bij Zorg Thuis Drachten is anders begroot, namelijk als medewerkers schoonmaak en die vallen onder facilitair.

–   Een begrote formatie van 2,17 fte dienstverlener van locatie Rikkingahof is in deze opstelling meegenomen. De dienstverlener gaat i.v.m. kleinschalig wonen naast de taken van de helpende ook facilitaire taken (waaronder koken op de groep) verrichten.

–   In dit overzicht zijn geen vrijwilligers zijn meegenomen. Het aantal vrijwilligers is ca. 650.

De begrote formatie is berekend aan de hand van de begrote productie en de volgende uitgangspunten:

–   productiviteit intramuraal per jaar: 1.512 uur

–   bandbreedte (correctie op de woonzorguren) is 98% bij intramuraal

–   productiviteit extramuraal: PV/VP/BG 68% en HV 75%


Deskundigheidsmix

De deskundigheidsmix is vastgesteld in het kader van het Strategisch plan. De samenstelling ziet er als volgt uit:

Ratio opbrengsten vs personele kosten

Over het jaar 2018 is de begrote ratio personele kosten/opbrengsten 0,66.

Onze locaties

Zorggroep Liante heeft locaties in Drachten, Haulerwijk, Oosterwolde, Appelscha, Noordwolde en Wolvega.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandZorggroep Liante is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering
Menu
Intranet login