Twee bejaarde mevrouwen drinken koffie met een zorgmedewerkster bij Liante
  1. Zorggroep Liante
  2. Ondernemingsraad

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) is een zelfstandig medezeggenschapsorgaan, waarvan de leden zijn gekozen door en uit de medewerkers om hen te vertegenwoordigen in het overleg met de bestuurder. De OR is ingesteld om het goed functioneren van de organisatie op alle gebieden te waarborgen.
De OR is er dus namens de medewerkers, maar niet enkel voor de medewerkers. De OR kijkt vanuit de medewerker naar de organisatie en het te voeren beleid. Medezeggenschap is immers een zaak die ons allemaal aangaat!

Wet op de Ondernemingsraden
De OR heeft bepaalde rechten en plichten die terug zijn te vinden in de Wet op de Ondernemingsraden. Belangrijk zijn  het adviesrecht en het instemmingsrecht, waarbij de bestuurder pas uitvoering mag geven aan een voorgenomen besluit nadat de OR is geraadpleegd, of heeft ingestemd.
Deelname aan de OR is vrijwillig en kan zonder last of ruggespraak worden gedaan. Dat wil zeggen dat de organisatie je deelname faciliteert en je onafhankelijk opereert.

Samenstelling
Per 1 januari 2022 bestaat de Ondernemingsraad van Zorggroep Liante uit de volgende personen:

Dhr. Klaas Visser, voorzitter
Mevr. Helma Hut, vice voorzitter
Mevr. Regina Veen, lid
Dhr. Dirk Jan Brinks, lid
Mevr. Gepke Smid, lid
Mevr. Helena Mollema, lid
Mevr. Akke Postma, lid
Mevr. Astrid Vreeling, lid
Mevr. Fredien van Bronkhorst, lid
Mevr. Esmeralda Blom, lid
Mevr. Klaske Huft, lid
Mevr. Hennie Sikkes, lid

Onze locaties

Zorggroep Liante heeft locaties in Drachten, Haulerwijk, Oosterwolde, Appelscha, Noordwolde en Wolvega.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandZorggroep Liante is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering
Menu
Intranet login