Twee bejaarde mevrouwen drinken koffie met een zorgmedewerkster bij Liante
  1. Zorggroep Liante
  2. Ondernemingsraad

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) is een zelfstandig medezeggenschapsorgaan, waarvan de leden zijn gekozen door en uit de medewerkers om hen te vertegenwoordigen in het overleg met de bestuurder. De OR is ingesteld om het goed functioneren van de organisatie op alle gebieden te waarborgen.
De OR is er dus namens de medewerkers, maar niet enkel voor de medewerkers. De OR kijkt vanuit de medewerker naar de organisatie en het te voeren beleid. Medezeggenschap is immers een zaak die ons allemaal aangaat!

Wet op de Ondernemingsraden
De OR heeft bepaalde rechten en plichten die terug zijn te vinden in de Wet op de Ondernemingsraden. Belangrijk zijn  het adviesrecht en het instemmingsrecht, waarbij de bestuurder pas uitvoering mag geven aan een voorgenomen besluit nadat de OR is geraadpleegd, of heeft ingestemd.
Deelname aan de OR is vrijwillig en kan zonder last of ruggespraak worden gedaan. Dat wil zeggen dat de organisatie je deelname faciliteert en je onafhankelijk opereert.

Samenstelling
Per 1 februari 2019 bestaat de Ondernemingsraad van Zorggroep Liante uit de volgende personen:

Dhr. Dirk Jan Brinks, voorzitter
Mevr. Regina Veen, secretaris
Mevr. Helma Hut, vice voorzitter
Dhr. Klaas Visser, vice secretaris
Mevr. Gepke Smid, lid
Mevr. Tjitske Bron, lid
Dhr. Ruurd v/d Kloet, lid
Mevr. Foekje de Lange, lid
Mevr. Akke Postma, lid
Mevr. José Sloot, lid
Mevr. Astrid Vreeling, lid
Mevr. Jantine Wind, lid
Mevr. Petra Meijer, lid

Onze locaties

Zorggroep Liante heeft locaties in Drachten, Haulerwijk, Oosterwolde, Appelscha, Noordwolde en Wolvega.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandZorggroep Liante is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering
Menu
Intranet login