Intranet login

Onze historie

Zorggroep Liante is per 1 januari 2012 een feit. De stichting is voortgekomen uit Et Bientwark, dat is ontstaan vanuit de protestants-christelijke stichting Sinnehiem te Haulerwijk, de stichting Ouderenzorg de Stellingwerven te Oosterwolde en de stichting Lycklama te Wolvega.

Deze stichtingen exploiteerden de woonzorgcentra Sinnehiem te Haulerwijk en Rikkingahof te Oosterwolde, Sickenga-Oord en Lycklama Stins te Wolvega. Ook het wooncomplex Krommestede in Noordwolde en het appartementencomplex Lenna in Wolvega zijn aangesloten bij de stichting.

Op 1 januari 2009 zijn de stichtingen De Warrenhove in Drachten en het toenmalige Et Bientwark gefuseerd. Daarbij is de stichting De Warrenhove opgeheven. Ook woon(zorg)centra De Warrenhove en ‘t Suderhiem zijn toen aangesloten.

Lees verder:

0516 568 770

0516 568 770

8430 AC Oosterwolde

Postbus 116
8430 AC Oosterwolde

Twitter Facebook LinkedIn

Volg ons

Zorggroep Liante