Oude mevrouw krijgt thuishulp op locatie Liante Zorggroep
  1. Zorggroep Liante
  2. Onze historie

Onze historie

Zorggroep Liante is per 1 januari 2012 een feit. De stichting is voortgekomen uit Et Bientwark, dat is ontstaan vanuit de protestants-christelijke stichting Sinnehiem te Haulerwijk, de stichting Ouderenzorg de Stellingwerven te Oosterwolde en de stichting Lycklama te Wolvega.

Deze stichtingen exploiteerden de woonzorgcentra Sinnehiem te Haulerwijk en Rikkingahof te Oosterwolde, Sickenga-Oord en Lycklama Stins te Wolvega. Ook het wooncomplex Krommestede in Noordwolde en het appartementencomplex Lenna in Wolvega zijn aangesloten bij de stichting.

Op 1 januari 2009 zijn de stichtingen De Warrenhove in Drachten en het toenmalige Et Bientwark gefuseerd. Daarbij is de stichting De Warrenhove opgeheven. Ook woon(zorg)centra De Warrenhove en ‘t Suderhiem zijn toen aangesloten.

Onze locaties

Zorggroep Liante heeft locaties in Drachten, Haulerwijk, Oosterwolde, Appelscha, Noordwolde en Wolvega.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandZorggroep Liante is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering
Menu
Intranet login