Zorgmedewerkster op de fiets bij een locatie van Zorggroep Liante
  1. Zorggroep Liante
  2. Onze visie

Onze visie

De visie van Zorggroep Liante luidt:

Ouderen blijven langer thuis wonen en regelen hun zorg de komende jaren vaker zelf en met hun omgeving. Ouderenzorg wordt steeds meer lokaal georganiseerd. Dat vraagt samenwerking en verbondenheid in de omgeving. Zorggroep Liante levert 24 uur per dag in haar werkgebied zorg die op wensen en behoeften van de bewoner/cliënt is gericht. De zorg wordt geleverd door teams die rondom de vraag van bewoners/cliënten zijn georganiseerd. De teams bestaan uit medewerkers vanuit verschillende disciplines, vrijwilligers, mantelzorgers en naasten. Samenwerking met partners in zorg- en dienstverlening is daarbij vanzelfsprekend. Zorggroep Liante wil om dit mogelijk te maken een cultuur creëren waarin medewerkers de ruimte voelen om verantwoordelijkheid te nemen voor het professioneel handelen en het flexibel inspelen op de wensen en behoeften van bewoners en cliënten.

Onze rol

Op ons Centraal kantoor in Oosterwolde nemen we onder meer de financiële administratie en personeels- en organisatiezaken voor onze rekening. Maar we gaan verder. We willen samen met alle aangesloten locaties wonen, welzijn en zorg naar een hoger niveau tillen. Op een manier waarop eigen identiteit geborgd wordt, maar met een gezamenlijke droom.

Onze uitdaging

We willen niet voortkabbelen, maar doelgericht nog beter worden en optimaal inspelen op ontwikkelingen. De veranderende wereld om ons heen vraagt om een frisse kijk op wonen, welzijn en zorg.  Wat willen de klanten van morgen? Hoe gaan we om met vergrijzing? Hoe kunnen we onze omgeving nog meer betrekken? Hoe zorgen we er voor dat we met elkaar elke dag inspireren en uitdagen?

Allemaal vragen waarmee we ons dagelijks bezig houden. Zorggroep Liante fungeert in deze beweging als coach en aanjager. Door kennis te delen, in gesprek te gaan, te innoveren en te inspireren brengen we met elkaar de ouderenzorg van morgen dichterbij.

Onze locaties

Zorggroep Liante heeft locaties in Drachten, Haulerwijk, Oosterwolde, Appelscha, Noordwolde en Wolvega.

Menu
Intranet login