Intranet login

Organisatiestructuur

Samen komen we verder. Doordat de locaties ervaringen en kennis onderling delen, zet Zorggroep Liante als geheel elke dag stappen naar een nog betere dienstverlening. Ons bestuursmodel zorgt er voor dat we de juiste koers blijven varen. Onderstaand een kort overzicht.          

Raad van Toezicht

Zorggroep Liante heeft als toezichthoudend orgaan een Raad van Toezicht. Tot de belangrijkste taak van de Raad van Toezicht behoort het toezicht houden op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting. De leden hebben allen een verschillende voor Zorggroep Liante maatschappelijk relevante en professionele achtergrond.

Samenstelling Raad van Toezicht  Zorgroep Liante:

Mw. M. Jager-Wöltgens (voorzitter)
Dhr. A. van der Star (vicevoorzitter)
Dhr. A. Alserda
Mevr. D. Husselman
Dhr. A.P. de Ruiter
Dhr. R. Oeben

Raad van Bestuur

Het bestuur van Zorggroep Liante is door de Raad van Toezicht opgedragen aan de Raad van Bestuur. Tot de belangrijkste taak van de Raad van Bestuur behoren die aangelegenheden welke dienen tot het bereiken van het doel van Zorggroep Liante. De Raad van Bestuur van Zorggroep Liante is éénhoofdig, Mw. J.C. Groenenberg is directeur-bestuurder.

Management

Het managementteam heeft, samen met de Raad van Bestuur, de verantwoordelijkheid voor het geven van leiding in de organisatie zodat de doelstelling van Zorggroep Liante bereikt wordt.
Het managementteam bestaat uit:
Dhr. J. Blaauw, manager
Dhr. H. Hamstra, facilitair manager
Dhr. J. Hes, hoofd bedrijfsbureau
Dhr. P. Rietveld, facilitair manager (waarnemend)
Mevr. D. Striegel, HR manager
Dhr. J. Vaneman, Bestuurssecretaris
Mevr. A. Wennekendonk, manager

Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan. De leden van de Centrale Cliëntenraad vertolken de stem van de cliënten en treden op als gesprekspartner van de bestuurder. De belangrijkste taak van de Centrale Cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. Klik hier  voor meer informatie en een contactmogelijkheid met de Centrale Cliëntenraad.

Ondernemingsraad

Zorggroep Liante heeft een ondernemingsraad. In de ondernemingsraad hebben medewerkers vanuit verschillende locaties zitting. De ondernemingsraad is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan. De belangrijkste taak van de ondernemingsraad is belangenbehartiging van de medewerkers in dienst van Zorggroep Liante.

Meer informatie over Zorggroep Liante leest u in het Jaardocument.

Lees verder:

0516 568 770

0516 568 770

8430 AC Oosterwolde

Postbus 116
8430 AC Oosterwolde

Twitter Facebook LinkedIn

Volg ons

Zorggroep Liante