Twee bejaarde mevrouwen drinken koffie met een zorgmedewerkster bij Liante
  1. Zorggroep Liante
  2. Organisatiestructuur

Organisatiestructuur

Samen komen we verder. Doordat de locaties ervaringen en kennis onderling delen, zet Zorggroep Liante als geheel elke dag stappen naar een nog betere dienstverlening. Ons bestuursmodel zorgt er voor dat we de juiste koers blijven varen. Onderstaand een kort overzicht.

Raad van Toezicht

Zorggroep Liante heeft als toezichthoudend orgaan een Raad van Toezicht. Tot de belangrijkste taak van de Raad van Toezicht behoort het toezicht houden op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting. De leden hebben allen een verschillende voor Zorggroep Liante maatschappelijk relevante en professionele achtergrond.

Samenstelling Raad van Toezicht  Zorggroep Liante:

Mw. M. Jager-Wöltgens (voorzitter)
Dhr. A. Alserda (vicevoorzitter)
Mevr. D. Husselman
Dhr. A.P. de Ruiter
Dhr. R. Oeben
Mw. M. Oosterwijk

Klik hier voor de visie op toezicht en hier voor het declaratiereglement van de Raad van Toezicht.

Raad van Bestuur

Het bestuur van Zorggroep Liante is door de Raad van Toezicht opgedragen aan de Raad van Bestuur. Tot de belangrijkste taak van de Raad van Bestuur behoren die aangelegenheden welke dienen tot het bereiken van het doel van Zorggroep Liante. De Raad van Bestuur van Zorggroep Liante is éénhoofdig, Mw. J.C. Groenenberg is directeur-bestuurder.

Klik hier voor het declaratiereglement van de Raad van Bestuur.
Klik hier voor de onkostendeclaratie van het 1e kwartaal van 2020.
Klik hier voor de onkostendeclaratie van het 2e kwartaal van 2020.
Klik hier voor de onkostendeclaratie van het 3e kwartaal van 2020.
Klik hier voor de onkostendeclaratie van het 4e kwartaal van 2020.
Klik hier voor de onkostendeclaratie van het 1e kwartaal 2021
Klik hier voor de onkostendeclaratie van het 2e kwartaal 2021
Klik hier voor de onkostendeclaratie van het 3e kwartaal 2021
Klik hier voor de onkostendeclaratie van het 4e kwartaal 2021

Management

Het managementteam heeft, samen met de directeur-bestuurder, de verantwoordelijkheid voor het geven van leiding in de organisatie zodat de doelstelling van Zorggroep Liante bereikt wordt.
Het managementteam bestaat uit:
Dhr. D. Brull, adviseur marketing en communicatie
Mevr. L. van der Goot, HR manager
Mevr. J. Ouwejan, controller
Dhr. J. de Roos, manager facilitair & ICT
Dhr. G.J. Schuinder, manager ZorgThuis
Dhr. A. van Nugteren, bestuurssecretaris
Dhr. J. Vos, manager zorg

Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan. De leden van de Centrale Cliëntenraad vertolken de stem van de cliënten en treden op als gesprekspartner van de bestuurder. De belangrijkste taak van de Centrale Cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. Kijk voor meer informatie en een contactmogelijkheid op de pagina Centrale Cliëntenraad.

Ondernemingsraad

Zorggroep Liante heeft een ondernemingsraad. In de ondernemings raad hebben medewerkers vanuit verschillende locaties zitting. De ondernemings raad is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan. De belangrijkste taak van de ondernemings raad is belangenbehartiging van de medewerkers in dienst van Zorggroep Liante. Kijk voor meer informatie op de pagina Ondernemingsraad.

Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad (VVAR)

Zorggroep Liante heeft een VVAR. Deze onafhankelijke adviesraad geeft op beroepsinhoudelijke basis advies aan de bestuurder van de organisatie om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en te waarborgen. Ze doet dit zowel gevraagd als ongevraagd vanuit de optiek van haar achterban. De VVAR stimuleert de beroepsinhoudelijke ontwikkelingen, verbetering van de kwaliteit van zorg voor cliënten en houd zich bezig met beleid dat aansluit bij de professionele beroepsuitoefening en de dagelijkse praktijk van de verpleegkundigen en verzorgenden. Op deze manier wordt tevens de betrokkenheid van de zorgprofessionals bij de koers van de organisatie geborgd. Kijk voor meer informatie op de pagina VVAR.

Meer informatie over Zorggroep Liante leest u in onze jaarverslagen:
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020 en Kwaliteitsjaarverslag 2020
Jaarverslag 2021 en Kwaliteitsjaarverslag 2021

Bekijk hier onze Strategische koers 2021 – 2025.

Onze locaties

Zorggroep Liante heeft locaties in Drachten, Haulerwijk, Oosterwolde, Appelscha, Noordwolde en Wolvega.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandZorggroep Liante is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering
Menu
Intranet login