Intranet login

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) is een zelfstandig medezeggenschapsorgaan, waarvan de leden zijn gekozen door en uit de medewerkers om hen te vertegenwoordigen in het overleg met de bestuurder. De OR is ingesteld om het goed functioneren van de organisatie op alle gebieden te waarborgen.
De OR is er dus namens de medewerkers, maar niet enkel voor de medewerkers. De OR kijkt vanuit de medewerker naar de organisatie en het te voeren beleid. Medezeggenschap is immers een zaak die ons allemaal aangaat!

Wet op de Ondernemingsraden
De OR heeft bepaalde rechten en plichten die terug zijn te vinden in de Wet op de Ondernemingsraden. Belangrijk zijn  het adviesrecht en het instemmingsrecht, waarbij de bestuurder pas uitvoering mag geven aan een voorgenomen besluit nadat de OR is geraadpleegd, of heeft ingestemd.
Deelname aan de OR is vrijwillig en kan zonder last of ruggespraak worden gedaan. Dat wil zeggen dat de organisatie je deelname faciliteert en je onafhankelijk opereert.  

Samenstelling

Per 1 februari 2019 bestaat de Ondernemingsraad van Zorggroep Liante uit de volgende personen:

Dhr. Dirk Jan Brinks, voorzitter
Mevr. Regina Veen, secretaris
Mevr. Helma Hut, vice voorzitter
Dhr. Klaas Visser, vice secretaris
Mevr. Gepke Smid, lid
Mevr. Tjitske Bron, lid
Dhr. Ruurd v/d Kloet, lid
Mevr. Foekje de Lange, lid
Mevr. Akke Postma, lid 
Mevr. José Sloot, lid
Mevr. Astrid Vreeling, lid
Mevr. Jantine Wind, lid
Mevr. Petra Meijer, lid

0516 568 770

0516 568 770

8430 AC Oosterwolde

Postbus 116
8430 AC Oosterwolde

Twitter Facebook LinkedIn

Volg ons

Zorggroep Liante