Header beeld Welzijn, bejaard echtpaar aan de koffie
  1. Zorggroep Liante
  2. VVAR

VVAR

Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad (VVAR)
Zorggroep Liante heeft een VVAR. Deze onafhankelijke adviesraad geeft op beroepsinhoudelijke basis advies aan de bestuurder van de organisatie om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en te waarborgen. Ze doet dit zowel gevraagd als ongevraagd vanuit de optiek van haar achterban. De VVAR stimuleert de beroepsinhoudelijke ontwikkelingen, verbetering van de kwaliteit van zorg voor cliënten en houd zich bezig met beleid dat aansluit bij de professionele beroepsuitoefening en de dagelijkse praktijk van de verpleegkundigen en verzorgenden. Op deze manier wordt tevens de betrokkenheid van de zorgprofessionals bij de koers van de organisatie geborgd.

Leden van de VVAR sinds januari 2021:

  • Ria de Groot (voorzitter)
  • Elly Elsinga (secretaris)
  • Joanka Baron (lid)
  • Geertje van der Wal (lid)
  • Pietsje de Haan (lid)
  • Glenda Bolt – adviseur kwaliteit MT

Onze locaties

Zorggroep Liante heeft locaties in Drachten, Haulerwijk, Oosterwolde, Appelscha, Noordwolde en Wolvega.

Menu
Intranet login