Sickenga-Oord

Sickenga-Oord is een multifunctioneel woonzorgcentrum met 65 appartementen en 35 aanleunwoningen en werkt vanuit een protestants-christelijke levensovertuiging.

Ga naar de website van Sickenga-Oord.

De Warrenhove

In woonzorgcentrum De Warrenhove kunnen echtparen bij elkaar wonen in hun eigen appartement. Alleenstaanden zijn natuurlijk ook welkom.

Ga naar de website van De Warrenhove.

De Lauwers

In De Lauwers wordt kleinschalig wonen geboden in een omgeving waar de dagelijkse gang van zaken zoveel mogelijk is, zoals het thuis was.

Ga naar de website van De Lauwers.

Sinnehiem

Woonzorgcentrum Sinnehiem in Haulerwijk biedt een thuis aan 73 mensen. Daarnaast zijn er 21 aanleunwoningen. Sinnehiem heeft een protestants-christelijke grondslag.

Ga naar de website van Sinnehiem.

Rikkingahof

Woonzorgcentrum Rikkingahof heeft 73 verzorgingsplaatsen en 104 aanleunwoningen. Deze woningen zijn verbonden door middel van overdekte gangen.

Ga naar de website van Rikkingahof.

De Vrijheidshof

In het centrum van Oosterwolde ligt De Vrijheidshof. Bewoners van deze aanleunwoningen kunnen gebruik maken van de zorg en faciliteiten van woonzorgcentrum Rikkingahof.

Ga dan naar de website van Rikkingahof.

Riemsoord

Het moderne woonzorgcentrum Riemsoord heeft 31 ruime appartementen en 52 aanleunwoningen. De centrale ruimte wordt gebruikt voor ontmoeting, activiteiten en gezamenlijke maaltijden.

Ga naar de website van Riemsoord.

Krommestede

Krommestede is een multifunctioneel wooncentrum met 50 woningen met een terras. Deze woningen zijn door middel van overdekte straten verbonden met het dienstencentrum.

Ga naar de pagina over Krommestede.

Lycklama Stins

Woonzorgcentrum Lycklama Stins heeft 54 appartementen en 18 aanleunwoningen. Lycklama Stins heeft een rooms-katholieke grondslag.

Ga naar de website van Lycklama Stins.

Sickenga-Oord

Sickenga-Oord is een multifunctioneel woonzorgcentrum met 65 appartementen en 35 aanleunwoningen en werkt vanuit een protestants-christelijke levensovertuiging.

Ga naar de website van Sickenga-Oord.

  1. Locaties
  2. Sickenga-Oord

Sickenga-Oord

Sickenga-Oord is een multifunctioneel woonzorgcentrum met 65 appartementen en 35 aanleunwoningen en werkt vanuit een protestants-christelijke levensovertuiging.

Ga naar de website van Sickenga-Oord.

Menu
Intranet login